MATLA har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster med Inköp Gävleborg.