Medarbetare

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se
070-1090616

Mattias är verksam inom både bygg och VA.  Han är certifierad projektledare enligt IPMA, certifierad kontrollansvarig och utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Inom bygg har Mattias, som projektledare, bl.a. genomfört ny- och tillbyggnader av flera kontor och en brand- och ventilationsombyggnad åt Forsmark Kraftgrupp AB. 

Inom VA har Mattias t.ex. varit bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering åt Forsmark Kraftgrupp AB. Sedan har Mattias varit byggledare för bl.a. nya VA-ledningar i Hedesunda och en ny tryckstegringsstation i Bomhus åt Gästrike Vatten AB.

Innan Mattias startade MATLA Bygg- och projektledning AB var han delägare på Bylero under åren 2010-2015 och arbetade då främst som bygg- och projektledare.

Mattias är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg. Han har även genomgått ett traineeprogram i Skanskas regi med fokus på ledarskap och produktion.

Tobias Magnusson

tobias.magnusson@matla.se
073-2043222

Tobias har drivit stora bostadsprojekt i rollen som projektchef på PEAB. Han är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg.

Jan Hellman

jan.hellman@matla.se
076-8913471

Robin Freiman

robin.freiman@matla.se
070-4949815

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.