Medarbetare

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se
070-1090616

Mattias är verksam inom både bygg och VA.  Han är certifierad projektledare enligt IPMA, certifierad kontrollansvarig och utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Inom bygg har Mattias, som projektledare, bl.a. genomfört ny- och tillbyggnader av flera kontor och en brand- och ventilationsombyggnad åt Forsmark Kraftgrupp AB. 

Inom VA har Mattias t.ex. varit bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering åt Forsmark Kraftgrupp AB. Sedan har Mattias varit byggledare för bl.a. nya VA-ledningar i Hedesunda och en ny tryckstegringsstation i Bomhus åt Gästrike Vatten AB.

Innan Mattias startade MATLA Bygg- och projektledning AB var han delägare på Bylero under åren 2010-2015 och arbetade då främst som bygg- och projektledare.

Mattias är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg. Han har även genomgått ett traineeprogram i Skanskas regi med fokus på ledarskap och produktion.

Tobias Magnusson

tobias.magnusson@matla.se
073-2043222

Tobias har drivit stora bostadsprojekt i rollen som projektchef på PEAB. Han är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg.

Johan Eriksson

johan.eriksson@matla.se
070-2355424

Robin Freiman

robin.freiman@matla.se
073-3765484

Oliver Fahlstedt

oliver.fahlstedt@matla.se
073-0388894

Ulf Göransson

ulf.goransson@matla.se
070-3348923

Ulf Göransson är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat i sin nuvarande roll sedan 2016.

Ulf har arbetat med både större och mindre projekt med inriktning mot nybyggnation och lokalanpassningar.

Förutom uppdrag som projekt- och byggledare har Ulf varit kontrollansvarig PBL i flertalet projekt, varit besiktningsman på entreprenadbesiktningar samt arbetat med framtagandet och ändringar av detaljplaner.

Ulf är Certifierad Byggprojektledare, certifierad i XLPM och har Behörighetsnivå K som Kontrollansvarig PBL. Som besiktningsman är han av SBR godkänd besiktningsman.

Utöver ovan har löpande kompetensutveckling skett inom entreprenadjuridik AB/ABT, AMA, BAS-P och BAS-U samt bygglagstiftning.

Lilianne Axelsson

lilianne.axelsson@matla.se
070-6122168

Lilianne Axelsson är byggnadsingenjör och har varit verksam i byggbranschen sedan 1990. De första åren som entreprenör, därefter som konsult. Lilianne har lett ett flertal ny- och ombyggnadsprojekt för såväl offentliga som för privata uppdragsgivare. Hon har även arbetat med egenutvecklade projekt på sin tid på Skanska. Utöver det har hon arbetat med förstudier, detaljplaner och utvecklat programhandlingar mm, både på sin tid på Skanska och nu som konsult åt kunder. Lilianne utför även uppdrag som kontrollansvarig och byggarbetsmiljösamordnare.

Sedan 2001 arbetar Lilianne som projektledare. Dessförinnan arbetade hon som arbetsledare, produktions-/platschef, entreprenad-/projektingenjör, inköpare mm.

Lilianne är Certifierad Seniorprojektledare IPMA Nivå B. Hon är också Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL – Behörighetsnivå K, samt Cerifierad Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering – Behörighetsnivå K.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.