Medarbetare

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se
070-1090616

Mattias är verksam inom både bygg och VA.  Han är certifierad projektledare enligt IPMA, certifierad kontrollansvarig och utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

Inom bygg har Mattias, som projektledare, bl.a. genomfört ny- och tillbyggnader av flera kontor och en brand- och ventilationsombyggnad åt Forsmark Kraftgrupp AB. 

Inom VA har Mattias t.ex. varit bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering åt Forsmark Kraftgrupp AB. Sedan har Mattias varit byggledare för bl.a. nya VA-ledningar i Hedesunda och en ny tryckstegringsstation i Bomhus åt Gästrike Vatten AB.

Innan Mattias startade MATLA Bygg- och projektledning AB var han delägare på Bylero under åren 2010-2015 och arbetade då främst som bygg- och projektledare.

Mattias är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg. Han har även genomgått ett traineeprogram i Skanskas regi med fokus på ledarskap och produktion.

Ulrika Nordqvist Gräll

ulrika.nordqvist-grall@matla.se
073-3765484

Ulrika är verksam inom byggprojektledning och energirelaterade frågor kring byggnader. Ulrika är i grunden högskoleingenjör inriktning bygg. Hon är även internationellt certifierad passivhusexpert och utbildad byggarbetsmiljösamordnare och energibyggare. Hon började sin karriär som projektör inom konstruktion 2010, för att senare byta till arbetsledare på nybyggnationsprojekt. Däremellan gick Ulrika utbildning i USA i hållbart byggande. De senaste åren Ulrika har drivit flera bostadsprojekt som projektledare i Prenova Bygg & projektutveckling, alltifrån fastighetsutveckling till färdig entreprenad. Ulrika började arbeta på MATLA Bygg – och projektledning i maj 2019. Ulrika brinner för energi- och hållbarhetsfrågor. Hon har erfarenhet av energibalansberäkningar och LCC-kalkyler och hjälper gärna till vid alla energirelaterade frågor. Alltifrån kravställningar vid nybyggnation, råd vid energieffektiviseringar, LCC-kalkyler och hålla i utbildningar inom energieffektivt byggande.

Tobias Magnusson

tobias.magnusson@matla.se
073-2043222

Tobias har drivit stora bostadsprojekt i rollen som projektchef på PEAB. Han är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg.

Jan Hellman

jan.hellman@matla.se
076-8913471

Robin Freiman

robin.freiman@matla.se
070-4949815

Christoffer Nyberg

christoffer.nyberg@matla.se
076-8913937

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.