Tjänster

 • Projektledare
 • Byggledare inom bygg och VA
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Statusbesiktningar
 • Underhållsplaner
 • Byggarbetsmiljösamordnare
 • Kalkyler
 • Upphandlingar

 • Entreprenadbesiktningar

 • LCC-beräkningar /energieffektiviseringsutredningar

 • Energisamordning/kravhandlinga
 •  

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.