Kvalitet och Miljö

 • MATLA vill vara kundens första val
 • MATLA sätter alltid kunden i fokus och kännetecknas av att alltid vara tillgänglig
 • MATLA har utmanade mål som driver vår utveckling
 • MATLA har hög kompetens med certifieringar i projektledning, kontrollansvarig och passivhusexpertis.
 • MATLA tar ansvar för sina leveranser. Vår erfarenhetsåterföring gör att vi ständigt utvecklas och det kommer våra beställare till gagn. Projekten drivs efter, en med beställaren, överenskommen projektmodell för att man ska få en hög gemensam målbild, fånga upp alla intressenter och ett lyckat slutresultat.
 • ÅTERVINNING
  MATLA strävar efter att minska mängden avfall och det avfall som uppkommer ska återvinnas.

 • ENERGI
  MATLA använder värme, varmvatten och el i sin verksamhet. MATLA ska försöka påverka fastighetsägaren att minska sin energiförbrukning.

 • MATLA skall alltid informera beställare om de nationella och internationella miljöcertifieringssystemen för byggnader som finns.

 • INKÖP
  MATLA ska vid inköp i första hand välja det miljömässigt bästa materialet och leverantören.

 • RESOR
  MATLA ska alltid överväga möjligheten till miljömässiga transporter såsom tåg och cykel. Vidare ska videokonferenser prioriteras före möten som kräver resor. Den miljömässigt bästa resan är den som aldrig sker!

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.