Referenser

BYGG
Byggledare och kontrollansvarig för Kv. Runstenen 104 st BRF-lägenheter, HRF-lägenheter samt Stadsvillor.

Bygg- och projektledning av 2 st LSS-boenden i Gävle. Byggnaderna uppförs som passivhus. Projektet utförs i samarbete med Omvårdnad i Gävle och Gavlefastigheter. Se länken för mer info om passivhusprojektet. http://igpassivhus.se/fler-lss-boenden-i-passivhusstandard/ Beställare: Emrahus AB

Statusbesiktning av Wasahuset i centrala Gävle inkl et. Beställare Diös.

Projektledare för utbyggnad av kontor. Beställare Forsmark Kraftgrupp AB

Byggledare för takomläggning på Fridhemsskolan. Beställare Gavlefastigheter.

Kontrollansvarig för bl.a. LSS-boende utfört som passivhus, nya balkonger hos BRF Engelbrektsgårdarna

INDUSTRI
Projektledare för ventilationsombyggnad i el- och ställverksrum på Forsmark 1. Beställare: Forsmark Kraftgrupp AB.

Bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering. Beställare: Forsamrk Kraftgrupp AB

Projektledare för ventilationsombyggnad i el- och ställverksrum på Forsmark 2. Beställare: Forsmark Kraftgrupp AB.

Kontrollansvarig PBL, Ny sprinklertank på Sandvik. Beställare: Sandvik AB.

VA
Projektledare för Överföringsledning mellan Örbyhus-Österbybruk-Alunda. En sträcka på 3,5 mil. Beställare Gästrike Vatten AB

Projektledare för utbyggnad av vattenkiosker. Beställare Gästrike Vatten AB

Projektledare för exploatering av Äppelbacken med utbyggnad av kommunalt VA. Beställare Gästrike Vatten AB

Byggledare för nya VA-ledningar i Hedesunda. Beställare Gästrike Vatten AB

Byggledare för ny tryckstegringsstation i Bomhus. Beställare Gästrike Vatten AB

Byggledare Nya VA-ledningar på Gaddaborgsvägen. Beställare Gästrike Vatten AB.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.