admin

MATLA anställer! Vi välkomnar Emma Peres som projekt- och byggledare. Emma kommer senast från NIRAS i rollen som projekt- och byggledare.

MATLA har fått fortsatt förtroende att hjälpa Fastpartner AB med projekt- och byggledning under 2023.

MATLA har fått förtroendet att ansvara för projekt- och byggledning åt Gavlefastigheter för till- och ombyggnad av Nynässkolan.

MATLA har fått uppdrag av Region Gävleborg för byggledning på Gävle sjukhus.

MATLA har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster med Inköp Gävleborg.