Referenser

Kontakt:

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se

070-1090616

Referenser

Nedan finns ett urval av referensobjekt

VA

Projektledare för Överföringsledning mellan Örbyhus-Österbybruk-Alunda. En sträcka på 3,5 mil. Beställare Gästrike Vatten AB

 

Projektledare för utbyggnad av vattenkiosker. Beställare Gästrike Vatten AB

 

Projektledare för exploatering av Äppelbacken med utbyggnad av kommunalt VA.

Beställare Gästrike Vatten AB

 

Byggledare för nya VA-ledningar i Hedesunda. Beställare Gästrike Vatten AB

 

Byggledare för ny tryckstegringsstation i Bomhus. Beställare Gästrike Vatten AB

 

Byggledare Nya VA-ledningar på Gaddaborgsvägen. Beställare Gästrike Vatten AB.

 

 

 

INDUSTRI

Projektledare för ventilationsombyggnad i el- och ställverksrum på Forsmark 1. Beställare: Forsmark Kraftgrupp AB.


Bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering. Beställare: Forsamrk Kraftgrupp AB


Projektledare för ventilationsombyggnad i el- och ställverksrum på Forsmark 2. Beställare: Forsmark Kraftgrupp AB.


Kontrollansvarig PBL, Ny sprinklertank på Sandvik. Beställare: Sandvik AB.

BYGG

Byggledare och kontrollansvarig för Kv. Runstenen 104 st BRF-lägenheter, HRF-lägenheter samt Stadsvillor.

 

Bygg- och projektledning av 2 st LSS-boenden i Gävle. Byggnaderna uppförs som passivhus. Projektet utförs i samarbete med Omvårdnad i Gävle och Gavlefastigheter. Se länken för mer info om passivhusprojektet.

 http://igpassivhus.se/fler-lss-boenden-i-passivhusstandard/

Beställare: Emrahus AB

 

Statusbesiktning av Wasahuset i centrala Gävle inkl et. Beställare Diös.

 

Projektledare för utbyggnad av kontor. Beställare Forsmark Kraftgrupp AB

 

Byggledare för takomläggning på Fridhemsskolan. Beställare Gavlefastigheter.

 

Kontrollansvarig för bl.a. LSS-boende utfört som passivhus, nya balkonger hos BRF Engelbrektsgårdarna

 

 

 

Copyright Matla

Nyheter

MATLA anställer! Vi välkomnar Tobias Magnusson som projekt- och byggledare. Tobias kommer senast från PEAB i rollen som Projektchef.

 

MATLA har fått förtroende att hjälpa Fastpartner AB med projekt- och byggledning under 2019.

 

MATLA har fått förtroendet att ansvara för projekt- och byggledning åt Gavlefastigheter för till- och ombyggnad av Nynässkolan.

 

MATLA har fått uppdrag av Region Gävleborg för byggledning på Gävle sjukhus.

 

MATLA har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster med Inköp Gävleborg.