Medarbetare

Kontakt:

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se

070-1090616

Medarbetare

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se

070-1090616

 

Mattias är verksam inom både bygg och VA.  Han är certifierad projektledare enligt IPMA, certifierad kontrollansvarig och utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

 

Inom bygg har Mattias, som projektledare, bl.a. genomfört ny- och tillbyggnader av flera kontor och en brand- och ventilationsombyggnad åt Forsmark Kraftgrupp AB. 

 

Inom VA har Mattias t.ex. varit bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering åt Forsmark Kraftgrupp AB. Sedan har Mattias varit byggledare för bl.a. nya VA-ledningar i Hedesunda och en ny tryckstegringsstation i Bomhus åt Gästrike Vatten AB.

 

Innan Mattias startade MATLA Bygg- och projektledning AB var han delägare på Bylero under åren 2010-2015 och arbetade då främst som bygg- och projektledare.

 

Mattias är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg. Han har även genomgått ett traineeprogram i Skanskas regi med fokus på ledarskap och produktion.

 

Här kommer ett urval av kurser Mattias har gått:

Projektledning

Entreprenadjuridik

Byggarbetsmiljösamordnare

VA-teknik

Förhandlingsteknik

MER Anläggning

Ledarskap

 

Tobias Magnusson

tobias.magnusson@matla.se

073-2043222


Tobias har drivit stora bostadsprojekt i rollen som projektchef på PEAB. Han är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg.

 

Copyright Matla

Nyheter


MATLA har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster med Inköp Gävleborg.


MATLA har fått förtroende att:

- sköta upphandlingen , framtagning av förfrågningsunderlag samt byggledning för etapp 2 gällande Kombihall i Ockelbo


- vara Byggledare och Kontrollansvarig för Kv Runstenen som är nyproduktion av 51 st hyreslägenheter och 44st BRF-lägenheter i Gävle.


- ansvara för bygg- och projetledning för ombyggnad av Norrbärke Sjukhem.


- ansvara för upphandling och byggledare av nya VA-ledningar i Gårdskär. Beställare: Gästrike Vatten.