Medarbetare

Kontakt:

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se

070-1090616

Medarbetare
Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se

070-1090616

 


Mattias är verksam inom både bygg och VA.  Han är certifierad projektledare enligt IPMA, certifierad kontrollansvarig och utbildad byggarbetsmiljösamordnare.

 

Inom bygg har Mattias, som projektledare, bl.a. genomfört ny- och tillbyggnader av flera kontor och en brand- och ventilationsombyggnad åt Forsmark Kraftgrupp AB. 

 

Inom VA har Mattias t.ex. varit bygg- och projektledare för nytt avloppsreningsverk med tillhörande ledningar och dammar för efterpolering åt Forsmark Kraftgrupp AB. Sedan har Mattias varit byggledare för bl.a. nya VA-ledningar i Hedesunda och en ny tryckstegringsstation i Bomhus åt Gästrike Vatten AB.

 

Innan Mattias startade MATLA Bygg- och projektledning AB var han delägare på Bylero under åren 2010-2015 och arbetade då främst som bygg- och projektledare.

 

Mattias är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg. Han har även genomgått ett traineeprogram i Skanskas regi med fokus på ledarskap och produktion.

 

 

Tobias Magnusson

tobias.magnusson@matla.se

073-2043222


Tobias har drivit stora bostadsprojekt i rollen som projektchef på PEAB. Han är utbildad högskoleingenjör, inriktning bygg.
Ulrika Nordqvist Gräll
ulrika.nordqvist-grall@matla.se

073-3765484


Ulrika har drivit stora bostadsprojekt i rollen som projektledare. Hon är utbildad höskoleingenjör, inriktning bygg. Ulrika utbildar sig till certifierad passivhusexpert. Hon brinner extra för energifrågor.
 

Copyright Matla

Nyheter

MATLA har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster med Inköp Gävleborg.


MATLA har fått förtroende att:

- sköta upphandlingen , framtagning av förfrågningsunderlag samt byggledning för etapp 2 gällande Kombihall i Ockelbo


- vara Byggledare och Kontrollansvarig för Kv Runstenen som är nyproduktion av 51 st hyreslägenheter och 44st BRF-lägenheter i Gävle.


- ansvara för bygg- och projetledning för ombyggnad av Norrbärke Sjukhem.


- ansvara för upphandling och byggledare av nya VA-ledningar i Gårdskär. Beställare: Gästrike Vatten.