Kvalitet och Miljö

Kontakt:

Mattias Larsson

mattias.larsson@matla.se

070-1090616

Kvalitet och Miljö

  • MATLA vill vara kundens första val


  • MATLA sätter alltid kunden i fokus och kännetecknas av att alltid vara tillgänglig


  • MATLA har utmanade mål som driver vår utveckling
  • MATLA har hög kompetens med certifieringar i projektledning och som kontrollansvarig


  • MATLA tar ansvar för sina leveranser

Vår erfarenhetsåterföring gör att vi ständigt utvecklas och det kommer våra beställare till gagn.

Projekten drivs efter, en med beställaren, överenskommen projektmodell för att man ska få en hög gemensam målbild, fånga upp alla intressenter och ett lyckat slutresultat.

ÅTERVINNING


  • MATLA strävar efter att minska mängden avfall och det avfall som uppkommer ska återvinnas.


ENERGI

  • MATLA använder värme, varmvatten och el i sin verksamhet. MATLA ska försöka påverka fastighetsägaren att minska sin energiförbrukning.
  • MATLA skall alltid informera beställare om de nationella och internationella miljöcertifieringssystemen för byggnader som finns.


INKÖP

  • MATLA ska vid inköp i första hand välja det miljömässigt bästa materialet och leverantören.


RESOR

  • MATLA ska alltid överväga möjligheten till miljömässiga transporter såsom tåg och cykel. Vidare ska videokonferenser prioriteras före möten som kräver resor. Den miljömässigt bästa resan är den som aldrig sker!

Copyright Matla

Nyheter

MATLA har tecknat ramavtal för tekniska konsulttjänster med Inköp Gävleborg.


MATLA har fått förtroende att:

- sköta upphandlingen , framtagning av förfrågningsunderlag samt byggledning för etapp 2 gällande Kombihall i Ockelbo


- vara Byggledare och Kontrollansvarig för Kv Runstenen som är nyproduktion av 51 st hyreslägenheter och 44st BRF-lägenheter i Gävle.


- ansvara för bygg- och projetledning för ombyggnad av Norrbärke Sjukhem.


- ansvara för upphandling och byggledare av nya VA-ledningar i Gårdskär. Beställare: Gästrike Vatten.